Vår egna medvetenhet och kunskap spelar stor roll för vår utveckling och prestation

När vi vågar tro på oss själva så har vi lättare att hantera förändringar som pågår runt omkring oss. Genom att veta vår kapacitet kan vi lättare identifiera vad vi behöver för att lyckas och nå framgång i vårt liv, yrkeskarriär eller andra livssituationer. När jag jämför vikten av att ha medvetenhet och kunskap för … Fortsätt läsa Vår egna medvetenhet och kunskap spelar stor roll för vår utveckling och prestation

Effektiv förändringsledning – startskottet till intern kompetensförsörjning

Som inom mycket annat så behöver vi våga lita på våra egna förmågor och vår egen potential för att utvecklas. Vår interna kunskap kommer alltid att behöva utmanas med nytt och nya kompetensområden. Att lyckas med effektiv förändringsledning kräver inga stora mängder av externa resurser, utan behovet är att se till kompetensförsörjningen internt. Att våga … Fortsätt läsa Effektiv förändringsledning – startskottet till intern kompetensförsörjning

Fördomar om träning och välmående utgår från okunskap

Jag vet inte om det är att ”ta i” när jag säger att det finns en hel del fördomar som styr våra liv och beteenden. Ta  träning som exempel; hur många fördomar finns det kring träning som gör att många utav oss hellre avstår än provar på. Fördomar för mig kommer från vårt vardagsliv, de … Fortsätt läsa Fördomar om träning och välmående utgår från okunskap

Nyfiken på chefsrollen?

Vad är det som gör ett chefsjobb intressant? Hur ser man på sig själv och vilka förväntningar har man på sitt chefsjobb. Tankeväckande frågor om vilka utmaningar som jobbet medför och vad man gör för att hantera dessa. Under året har ett antal intervjuer med chefer o individer i ledande ställning, genomförts. Individerna har befunnit … Fortsätt läsa Nyfiken på chefsrollen?

Viljan att bli utmanad, är att gör skillnad som chef och ledare

Att vilja men inte våga är ofta ett hinder till att ta ett nästa steg. Viljan behöver utmanas och ses som ett stöd för att vi ska kunna göra våra framsteg oavsett om det är av privata intressen eller för en gemensam organisation eller grupp. De senaste decenniernas ökade nyfikenhet och intresse kring chef och … Fortsätt läsa Viljan att bli utmanad, är att gör skillnad som chef och ledare

Chef och ledarskap – ett förändringsbehov som ökar i takt med organisationen växer

Dagens och framtida behov av ledarskap inom organisationer utgår från den utvecklings takt som verksamheten befinner sig i ofta med innebörden att alla får mer att göra och att perspektivet av att leda begränsas genom naturliga skäl. Behovet av att särskilja chef- och ledarskap blir allt tydligare. Det första steget till att lyckas med att … Fortsätt läsa Chef och ledarskap – ett förändringsbehov som ökar i takt med organisationen växer

Ledarskapsfilosofin – viktig del inom ledarskap

Vad är det som gör att ledarskapet på ett företag fungerar jämfört med de företag där ledarskapet är lika med noll. Hur skapas erfarenheter för personer som är nya i sin roll och vilket stöd har en person i sin roll som ledare? Det är ofta ledarskap presenteras som ett högt prioriterat ämne inom företags ledningsgrupper. … Fortsätt läsa Ledarskapsfilosofin – viktig del inom ledarskap

Vad påverkar företagets hållbarhet och värde genom de nya förutsättningar som verksamheten ställs inför

Vilka förväntningar och krav ställs på dagens verksamheter och organisationer, som de nya förutsättningarna IT ställs inför? Har behovet och synsättet på ITs leverns förändrats och vad innebär det för organisationen i övrigt? Nya företag som skapas idag och sett till 5 år tillbaka, bygger upp sin verksamhet så är det med Service Management som … Fortsätt läsa Vad påverkar företagets hållbarhet och värde genom de nya förutsättningar som verksamheten ställs inför

Ledarskapet en viktig del för organisationer att arbeta inom målet för hållbar utveckling

Många äro de skolor som talar om ledarskap och utveckling. Hur vet vi vad som får vår organisation att växa och hur ska jag som chef få min personal att trivas och utvecklas? Vad blir avgörande i framtiden rörande ledarskapet? När jag under veckan deltog vid en chefskonferens med ämne kring ledarskap, så lyftes behovet … Fortsätt läsa Ledarskapet en viktig del för organisationer att arbeta inom målet för hållbar utveckling

Digitalisering vad har det för innebörd och vad innebär det

För företag som satsar på digitalisering finns det flera frågor att ställa sig; vad vill vi med den, vad är innebörden av digitalisering för oss och hur tar vi oss ann det nya? Svar som inte låter vänta på sig - frågan är om vi har gjort vår hemläxa först? Frågorna kring vad och innebörd … Fortsätt läsa Digitalisering vad har det för innebörd och vad innebär det