Att leverera service handlar inte bara om strategi och koncept

Att arbeta inom en serviceorganisation med uppdrag och syfte att leverera bra service genom så optimal kostnadseffektiv leverans som möjligt, så diskuteras det ofta strategier, koncept, struktur och mål. Dessa faktorer ligger på en strategisk nivå, dvs långt över den operativa nivå som serviceleverans mot slutkund sker på. När vi börjar prata om faktorer som … Fortsätt läsa Att leverera service handlar inte bara om strategi och koncept

”Teama” upp dig för ett lyckat förändringsarbete

Arbetslivet förändras ständigt, både positivt och negativt, hatat och välkommet. Att driva och genomföra förändring som påverka organisationen sekundärt och individen primärt kräver kunskap och fingertoppkänsla som med-människa. Ett lyckat förändringsarbete är de förändringar som i stort gått omärkt förbi, verksamheten märker plötsligen att organisationen befinner sig på en annan plattform än tidigare med ett … Fortsätt läsa ”Teama” upp dig för ett lyckat förändringsarbete

Nulägesanalys ger insikt i verksamhetens utvecklingspotential

När förutsättningar och omvärld förändras med nya och högre krav behöver organisationen hinna med att utvecklas. Att analysera nuläget är ett effektivt sätt och ”vinnande koncept” för att driva utveckling av verksamheten Vad och Varför om Nulägesanalys Nulägesanalys är ett verktyg som främst brukar användas inom Förändringsledning och Projektledning. Verktyget avser stötta Strategiskt utvecklingsarbete samt … Fortsätt läsa Nulägesanalys ger insikt i verksamhetens utvecklingspotential

Ledarskap för alla

I en värld där snabba förändringar blivit en konstant, där både människor och verksamheter utsätts för hårt tryck att leverera resultat, blir ledarskapsutveckling med ett humanistiskt perspektiv en fråga om långsiktig hållbarhet och lönsamhet. Ledarskap finns och utövas i alla sammanhang, ett sammanhang som inbegriper människan/individen, gruppen, organisationen, kultur, struktur och värderingar. Ledarskapet ses och … Fortsätt läsa Ledarskap för alla

Alla förändringar är inte förbättringar – men alla förbättringar innebär förändring

Förbättringar möjliggörs genom att vi använder kunskap. Därför kan förbättringar baseras på att vi bygger kunskap och använder den på lämpligt sätt. Vilka tre frågor ställer Du för att se om förändring leder till förbättring? Hur agerar Du för att få dina närmsta med dig i din förändring? När vi diskuterar förändringsarbete förutsätter vi oftast … Fortsätt läsa Alla förändringar är inte förbättringar – men alla förbättringar innebär förändring

Service Management – den eviga strävan

En av de vanligaste frågor jag brukar stöta på är ”Vad menas med Service Management och varför behövs en modell för att hantera service?”. Det finns en hel del svar på den frågan och jag kommer på fler anledningar hela tiden. Service Management finns inom alla områden oavsett bransch vi pratar om och kommer alltid … Fortsätt läsa Service Management – den eviga strävan

Företags behov att kontrollera förändringar för verksamheten, leder lätt till upplevd tröghet och seghet inom organisationen

Vikten av kontroll och stabilitet inom organisationen tenderar ofta till att förändringsprocessen inom företaget blir allt för komplex och byråkratisk. Vad bör man tänka på för att lyckas med sin Change Management process? 1 Vad är en förändring? En dåligt definierad förändringsprocess leder till alldeles för många låg prioriterade förändringar går till Change Advisory Board … Fortsätt läsa Företags behov att kontrollera förändringar för verksamheten, leder lätt till upplevd tröghet och seghet inom organisationen