Att leverera service handlar inte bara om strategi och koncept

Att arbeta inom en serviceorganisation med uppdrag och syfte att leverera bra service genom så optimal kostnadseffektiv leverans som möjligt, så diskuteras det ofta strategier, koncept, struktur och mål. Dessa faktorer ligger på en strategisk nivå, dvs långt över den operativa nivå som serviceleverans mot slutkund sker på. När vi börjar prata om faktorer som … Fortsätt läsa Att leverera service handlar inte bara om strategi och koncept

Gör vi som vi alltid har gjort……

Inom all förändring handlar det om att samspel mellan olika nivåer och roller med olika ansvar ska fungera. Ett samspel som speglar hela organisationen och därmed samtliga roller och positioner. Ja – det gäller även att medarbetaren får sin roll och tar sitt ansvar för att samspelet ska fungera. Delaktighet som är en viktig faktor … Fortsätt läsa Gör vi som vi alltid har gjort……

Vad påverkar att vi når våra mål?

När man vill förändra eller utveckla något är det viktigt att först sätta upp ett övergripande mål för att kunna styra mot de resultat som avses. För att kunna säkra övergången från ord till handling behövs ett tankesätt som kopplar ihop olika verktyg och metoder, för att nå framgång. Riskerna med att inte etablera ett … Fortsätt läsa Vad påverkar att vi når våra mål?

”Teama” upp dig för ett lyckat förändringsarbete

Arbetslivet förändras ständigt, både positivt och negativt, hatat och välkommet. Att driva och genomföra förändring som påverka organisationen sekundärt och individen primärt kräver kunskap och fingertoppkänsla som med-människa. Ett lyckat förändringsarbete är de förändringar som i stort gått omärkt förbi, verksamheten märker plötsligen att organisationen befinner sig på en annan plattform än tidigare med ett … Fortsätt läsa ”Teama” upp dig för ett lyckat förändringsarbete

Chef och ledarskap – ett förändringsbehov som ökar i takt med organisationen växer

Dagens och framtida behov av ledarskap inom organisationer utgår från den utvecklings takt som verksamheten befinner sig i ofta med innebörden att alla får mer att göra och att perspektivet av att leda begränsas genom naturliga skäl. Behovet av att särskilja chef- och ledarskap blir allt tydligare. Det första steget till att lyckas med att … Fortsätt läsa Chef och ledarskap – ett förändringsbehov som ökar i takt med organisationen växer

Ledarskapsfilosofin – viktig del inom ledarskap

Vad är det som gör att ledarskapet på ett företag fungerar jämfört med de företag där ledarskapet är lika med noll. Hur skapas erfarenheter för personer som är nya i sin roll och vilket stöd har en person i sin roll som ledare? Det är ofta ledarskap presenteras som ett högt prioriterat ämne inom företags ledningsgrupper. … Fortsätt läsa Ledarskapsfilosofin – viktig del inom ledarskap

Från Kundnöjdhet till Kundlojalitet

Lojala kunder återkommer, köper mer och rekommenderar företaget till andra. Företag med de mest lojala kunderna har 2.6 gånger högre tillväxt än genomsnittet. Kundupplevelsen formas av mötet mellan kunder och medarbetare. När medarbetare vet vad kunder värderar och har mandat att erbjuda det kommer de att leverera strålande kundupplevelser. Att öka kundlojaliteten handlar om att … Fortsätt läsa Från Kundnöjdhet till Kundlojalitet

Nulägesanalys ger insikt i verksamhetens utvecklingspotential

När förutsättningar och omvärld förändras med nya och högre krav behöver organisationen hinna med att utvecklas. Att analysera nuläget är ett effektivt sätt och ”vinnande koncept” för att driva utveckling av verksamheten Vad och Varför om Nulägesanalys Nulägesanalys är ett verktyg som främst brukar användas inom Förändringsledning och Projektledning. Verktyget avser stötta Strategiskt utvecklingsarbete samt … Fortsätt läsa Nulägesanalys ger insikt i verksamhetens utvecklingspotential

Nästa steg i utvecklingen – People Management

Om förändringsledning är att med ett strukturerat tillvägagångsätt ledsaga individer, grupper och organisationer från ett läge till ett annat (d.v.s. nuläge till framtida läge) – vad är då målstyrning? Och om företag och organisationer fokuserar på att genomföra och implementera projekt så framgångsrikt som möjligt – vad handlar då förändringsledning om? Det är idag väldigt … Fortsätt läsa Nästa steg i utvecklingen – People Management