Förändringsledningens 3 olika utvecklingsspår

När jag får en fråga om vad jag jobbar med så är det ofta med två meningar jag svara; ”Förändring och Förändringsledning inriktat företag och individ. Vilket i det enklaste kan beskrivas med att jag; analyserar, kartlägger, vägleder och bidrar vid behov i utvecklingen" Mitt val av inriktning av Förändring, bygger på mitt brinnande intresse … Fortsätt läsa Förändringsledningens 3 olika utvecklingsspår

Visualisering – viktig del i utvecklingsarbetet

Att lyckas med sin verksamhetsutveckling  handlar mycket om kommunikation och tydlighet. Att skapa tydlighet kring VAD som ska uppnås, för att kunna se till HUR tar vi oss dit, är en given faktor. Visualisering är verktyget. Hade idag förmånen att delta på en simulerings övning genomförd av Olingos skickliga Ola Källgården. Otroligt spännande och roligt … Fortsätt läsa Visualisering – viktig del i utvecklingsarbetet

Hur mäter du värdet av din verksamhet och organisation?

Många utvecklingsprojekt genomförs utan tydliga mål och tankar kring förändring.  Att mäta värdet av sin verksamhet är samtidigt fullt möjligt, men fortfarande något som många ledningsgrupper utnyttjar dåligt. Varför är det så? Är det kostsamt att mäta? Tar det resurser från det kreativa arbetet? De gånger man har definierat tydliga mål är dessa allt för … Fortsätt läsa Hur mäter du värdet av din verksamhet och organisation?

Ledarskap för alla

I en värld där snabba förändringar blivit en konstant, där både människor och verksamheter utsätts för hårt tryck att leverera resultat, blir ledarskapsutveckling med ett humanistiskt perspektiv en fråga om långsiktig hållbarhet och lönsamhet. Ledarskap finns och utövas i alla sammanhang, ett sammanhang som inbegriper människan/individen, gruppen, organisationen, kultur, struktur och värderingar. Ledarskapet ses och … Fortsätt läsa Ledarskap för alla

Vad får vi ut av att mäta våra medarbetare?

En av de viktigare faktorerna med att driva utveckling och förändring är att kunna förbättra vårt erbjudande, leverans eller kvalitén i våra produkter. Resultat vi gärna vill lyfta upp och belysa positivt, för att även senare se vilka förbättringar som utvecklingen och förändring kan leda till. I tidigare inlägg har jag belyst behovet av att fånga … Fortsätt läsa Vad får vi ut av att mäta våra medarbetare?

Alla förändringar är inte förbättringar – men alla förbättringar innebär förändring

Förbättringar möjliggörs genom att vi använder kunskap. Därför kan förbättringar baseras på att vi bygger kunskap och använder den på lämpligt sätt. Vilka tre frågor ställer Du för att se om förändring leder till förbättring? Hur agerar Du för att få dina närmsta med dig i din förändring? När vi diskuterar förändringsarbete förutsätter vi oftast … Fortsätt läsa Alla förändringar är inte förbättringar – men alla förbättringar innebär förändring

Integrering är viktigt i del för framtidens organisation

År 2025 är 75% av världens arbetskraft födda 1985 eller senare. Vet du vilket IT stöd ”Generation Y” vill ha? Tillsammans med vinnande "Best Practice"-metoder och unika kompetenser har företag och organisationer gjort ITs leverans enklare, smidigare och smartare, vad det gäller infrastruktur och processer. Idag erbjuder marknaden kompletta och standardiserade outsourcing tjänster för alla … Fortsätt läsa Integrering är viktigt i del för framtidens organisation

När Service Management blir till ett resultat vi inte väntat oss

Service Management är en strategi och ramverk i syfte att stödja, stärka och förbättra process effektiviteten inom områden som ex IT, HR, Finans och Kommunikation. Det finns idag flera olika modeller och metoder som syftar till att stödja och förbättra processeffektiviteten som exempelvis Service Management, Lean, Cobol mfl. Användandet av strategin bygger på processramverk som … Fortsätt läsa När Service Management blir till ett resultat vi inte väntat oss

Ledarskapet en framgångsfaktor i morgondagens verksamhetsutveckling

Det finns hyllmeter med böcker och artiklar om ledarskap och förändringsledning. Samtidigt är de principer som styr effektiv förändring är ganska enkla och självklara, med en stund eftertanke. Och om nu dessa principer är så självklara varför anammas då inte dessa principer mer i våra organisationer? Har vår iver i att utvecklas och förändras skapat … Fortsätt läsa Ledarskapet en framgångsfaktor i morgondagens verksamhetsutveckling

Att arbeta med förändring

Många som har varit med om en förändring inom ett företag eller organisation, har en negativ syn på företaget, vilket också snabbt och lätt sprids vidare internt och utanför företaget. Slutmålet eller resultatet av förändring är oftast av annan art, dvs positiv. Att upplevelsen och situationen med den negativa synen beror oftast på upplevelsen inom … Fortsätt läsa Att arbeta med förändring