Den lärande organisationen – ställer krav på ledarskapets olika dimensioner

Tilltron till sociala mediers inverkan i det nya sättet att lära blir allt starkare. Organisationer behöver därför sin beredskap och förnya sitt sätt att arbeta med att samla och använda kunskap. Behovet av att kunna leda i flera dimensioner blir av samma anledning kraftigare. Idag tar människor del av kunskaper och erfarenheter, samt delar med … Fortsätt läsa Den lärande organisationen – ställer krav på ledarskapets olika dimensioner

Att gå över ån för att hämta vatten – är ofta ett kostsamt resultat

Användbarheten är viktigt för att resultatet av gjorda investeringar vid införskaffning av nytt IT stöd, ska motsvarar de behov som finns inom verksamheten. Det är ingen ovanlig situation och allt fler ses ta denna lärdom på största allvar. I dag finns det ett stort glapp mellan it-bygget som sådant och personerna inom verksamheten. Att it-system behöver moderniseras, utvecklas … Fortsätt läsa Att gå över ån för att hämta vatten – är ofta ett kostsamt resultat

Knowledge Transfer i verkligheten

Vid fråga om hur många som använder sig av knowledge transfer inom sina verksamheter, räcker normalt 6 av 10 personer upp handen. Vad beror det på och vad är det man svarar på. Jag skulle vilja citera IOKs Executive Director för Olympiska Spelen, Gilbert Felli; “Managing knowledge is at the core of our mission. Carefully … Fortsätt läsa Knowledge Transfer i verkligheten

Förändringsledning ur ett effektivitets- och strukturperspektiv

Förändring kan vara för många något som kittlar, känns utmanande och spännande. Medan andra tycker det är läskigt och skapar oro. Det är fullt naturligt och inget konstigt med det, eftersom vi drivs av våra egna och högst personliga värderingar. Hur skapas ett innovativt klimat där kreativitet och måluppfyllelse för framtidens möjligheter står i fokus? … Fortsätt läsa Förändringsledning ur ett effektivitets- och strukturperspektiv

Finns användaren med i IT strategin för nästa generations arbetsmiljö?

År 2025 är 75% av världens arbetskraft födda 1985 eller senare. Vet du vilket IT stöd ”Generation Y” vill ha? Tillsammans med vinnande "Best Practice"-metoder och unika kompetenser har företag och organisationer gjort ITs leverans enklare, smidigare och smartare, vad det gäller infrastruktur och processer. Idag erbjuder marknaden kompletta och standardiserade outsourcing tjänster för alla … Fortsätt läsa Finns användaren med i IT strategin för nästa generations arbetsmiljö?

Hur hittar man fram till rätt förvaltningsmodell?

Vilken modell är den mest optimala? Finns det en modell som tar hand om alla frågor, på en gång? Vilka processer mallar och roller bör följas? Under de senaste årens fokusering på etablering av modeller och processer för att stabilisera företag och organisationers infrastruktur inkl leverans, parallellt med att utveckling av verksamhetsdrivna objekt som ex … Fortsätt läsa Hur hittar man fram till rätt förvaltningsmodell?