Vårt största hinder till förändring är rädsla

Förändringsprocessen drivs på genom våra intentioner men kan det vara så att all förändring uppstår och drivs av medvetande och intention. Att ingen förändring uppstår av sig själv? Om jag t ex upplever att jag behöver förbättra min kondition – det behöver nödvändigt vis inte vara kopplad till viktnedgång eller liknande – så blir min … Fortsätt läsa Vårt största hinder till förändring är rädsla

Förändringens synsätt

Vi lever i en föränderlig värld. Oberoende om vi är medvetna om det eller ej, så är det så att vi lever i en omvärld som ständigt utvecklar sig och förändras. Om utvecklingen och förändringen skrämmer oss. så kan hända att vi söker trygghet i bilder av att saker och ting är som de tidigare … Fortsätt läsa Förändringens synsätt

Förändringsledningens 3 olika utvecklingsspår

När jag får en fråga om vad jag jobbar med så är det ofta med två meningar jag svara; ”Förändring och Förändringsledning inriktat företag och individ. Vilket i det enklaste kan beskrivas med att jag; analyserar, kartlägger, vägleder och bidrar vid behov i utvecklingen" Mitt val av inriktning av Förändring, bygger på mitt brinnande intresse … Fortsätt läsa Förändringsledningens 3 olika utvecklingsspår