Ledarskapsfilosofin – viktig del inom ledarskap

Vad är det som gör att ledarskapet på ett företag fungerar jämfört med de företag där ledarskapet är lika med noll. Hur skapas erfarenheter för personer som är nya i sin roll och vilket stöd har en person i sin roll som ledare? Det är ofta ledarskap presenteras som ett högt prioriterat ämne inom företags ledningsgrupper. … Fortsätt läsa Ledarskapsfilosofin – viktig del inom ledarskap

Vad påverkar företagets hållbarhet och värde genom de nya förutsättningar som verksamheten ställs inför

Vilka förväntningar och krav ställs på dagens verksamheter och organisationer, som de nya förutsättningarna IT ställs inför? Har behovet och synsättet på ITs leverns förändrats och vad innebär det för organisationen i övrigt? Nya företag som skapas idag och sett till 5 år tillbaka, bygger upp sin verksamhet så är det med Service Management som … Fortsätt läsa Vad påverkar företagets hållbarhet och värde genom de nya förutsättningar som verksamheten ställs inför

Ledarskapet en viktig del för organisationer att arbeta inom målet för hållbar utveckling

Många äro de skolor som talar om ledarskap och utveckling. Hur vet vi vad som får vår organisation att växa och hur ska jag som chef få min personal att trivas och utvecklas? Vad blir avgörande i framtiden rörande ledarskapet? När jag under veckan deltog vid en chefskonferens med ämne kring ledarskap, så lyftes behovet … Fortsätt läsa Ledarskapet en viktig del för organisationer att arbeta inom målet för hållbar utveckling

Digitalisering vad har det för innebörd och vad innebär det

För företag som satsar på digitalisering finns det flera frågor att ställa sig; vad vill vi med den, vad är innebörden av digitalisering för oss och hur tar vi oss ann det nya? Svar som inte låter vänta på sig - frågan är om vi har gjort vår hemläxa först? Frågorna kring vad och innebörd … Fortsätt läsa Digitalisering vad har det för innebörd och vad innebär det

Vad säger senaste åren om vår utveckling och vad ser vi kommer växa i fokus under de kommande åren

Vi lever i en konstant värld av förändring, där våra beteenden och behov analyseras och värdesätts i en allt högre grad. Kommer vi som individer kunna hålla fast i de grundläggande värderingar som vi har och är förändringen som pågår något att vara orolig för? Under senaste tiden har frågor som berört framtiden och utveckling … Fortsätt läsa Vad säger senaste åren om vår utveckling och vad ser vi kommer växa i fokus under de kommande åren