Nulägesanalys ger insikt i verksamhetens utvecklingspotential

När förutsättningar och omvärld förändras med nya och högre krav behöver organisationen hinna med att utvecklas. Att analysera nuläget är ett effektivt sätt och ”vinnande koncept” för att driva utveckling av verksamheten Vad och Varför om Nulägesanalys Nulägesanalys är ett verktyg som främst brukar användas inom Förändringsledning och Projektledning. Verktyget avser stötta Strategiskt utvecklingsarbete samt … Fortsätt läsa Nulägesanalys ger insikt i verksamhetens utvecklingspotential

Den lärande organisationen – ställer krav på ledarskapets olika dimensioner

Tilltron till sociala mediers inverkan i det nya sättet att lära blir allt starkare. Organisationer behöver därför sin beredskap och förnya sitt sätt att arbeta med att samla och använda kunskap. Behovet av att kunna leda i flera dimensioner blir av samma anledning kraftigare. Idag tar människor del av kunskaper och erfarenheter, samt delar med … Fortsätt läsa Den lärande organisationen – ställer krav på ledarskapets olika dimensioner

Ledarskap för alla

I en värld där snabba förändringar blivit en konstant, där både människor och verksamheter utsätts för hårt tryck att leverera resultat, blir ledarskapsutveckling med ett humanistiskt perspektiv en fråga om långsiktig hållbarhet och lönsamhet. Ledarskap finns och utövas i alla sammanhang, ett sammanhang som inbegriper människan/individen, gruppen, organisationen, kultur, struktur och värderingar. Ledarskapet ses och … Fortsätt läsa Ledarskap för alla