Vad får vi ut av att mäta våra medarbetare?

En av de viktigare faktorerna med att driva utveckling och förändring är att kunna förbättra vårt erbjudande, leverans eller kvalitén i våra produkter. Resultat vi gärna vill lyfta upp och belysa positivt, för att även senare se vilka förbättringar som utvecklingen och förändring kan leda till. I tidigare inlägg har jag belyst behovet av att fånga … Fortsätt läsa Vad får vi ut av att mäta våra medarbetare?

Alla förändringar är inte förbättringar – men alla förbättringar innebär förändring

Förbättringar möjliggörs genom att vi använder kunskap. Därför kan förbättringar baseras på att vi bygger kunskap och använder den på lämpligt sätt. Vilka tre frågor ställer Du för att se om förändring leder till förbättring? Hur agerar Du för att få dina närmsta med dig i din förändring? När vi diskuterar förändringsarbete förutsätter vi oftast … Fortsätt läsa Alla förändringar är inte förbättringar – men alla förbättringar innebär förändring

Integrering är viktigt i del för framtidens organisation

År 2025 är 75% av världens arbetskraft födda 1985 eller senare. Vet du vilket IT stöd ”Generation Y” vill ha? Tillsammans med vinnande "Best Practice"-metoder och unika kompetenser har företag och organisationer gjort ITs leverans enklare, smidigare och smartare, vad det gäller infrastruktur och processer. Idag erbjuder marknaden kompletta och standardiserade outsourcing tjänster för alla … Fortsätt läsa Integrering är viktigt i del för framtidens organisation

När Service Management blir till ett resultat vi inte väntat oss

Service Management är en strategi och ramverk i syfte att stödja, stärka och förbättra process effektiviteten inom områden som ex IT, HR, Finans och Kommunikation. Det finns idag flera olika modeller och metoder som syftar till att stödja och förbättra processeffektiviteten som exempelvis Service Management, Lean, Cobol mfl. Användandet av strategin bygger på processramverk som … Fortsätt läsa När Service Management blir till ett resultat vi inte väntat oss

Ledarskapet en framgångsfaktor i morgondagens verksamhetsutveckling

Det finns hyllmeter med böcker och artiklar om ledarskap och förändringsledning. Samtidigt är de principer som styr effektiv förändring är ganska enkla och självklara, med en stund eftertanke. Och om nu dessa principer är så självklara varför anammas då inte dessa principer mer i våra organisationer? Har vår iver i att utvecklas och förändras skapat … Fortsätt läsa Ledarskapet en framgångsfaktor i morgondagens verksamhetsutveckling