Plan Do Act en enkel metod att hantera långsiktig stabilitet i leverans

Problemet många företag brottas med gällande sin leverans av Service Support handlar om att inte kunna göra skillnaden mellan strategiska frågor och frågor som hör hemma i ren operativlinje. Med IT Service Management (ITSM) avses att hantera helheten av verksamheten dvs strategisk val av inriktning, organiserad och strukturerad i processer och stödjande rutiner – som … Fortsätt läsa Plan Do Act en enkel metod att hantera långsiktig stabilitet i leverans

Verksamheter och organisationer saknar lättillgängliga och enkla ramverk/metoder baserade på Best Practise inom IT Service Management, i syfte att uppnå lönsamhet och effektivitet i kundperspektivet.

IT Service Management (ITSM) är en strategi där IT-tjänster erbjuds via avtal och där utförandet sköts som en tjänst. Från ett kundperspektiv betraktas ITSM ofta som ineffektivt och kostsamt. Hur kommer det sig? Det finns idag flera ramverk/metoder som syftar till att stödja och förbättra processeffektiviteten inom ITSM. Dessa metoder har en generellt hög kritik … Fortsätt läsa Verksamheter och organisationer saknar lättillgängliga och enkla ramverk/metoder baserade på Best Practise inom IT Service Management, i syfte att uppnå lönsamhet och effektivitet i kundperspektivet.