Att våga lita på sig själv och tro på sin vilja, handlar om att bekräfta sina drömmar och utgå från sina värderingar.

Hur många gånger har inte du tänkt tanken ” Hur ska detta gå till” eller ställt dig frågan ”Är det detta jag verkligen vill”? När man står inför ett val och beslutet handlar om tillit till sig själv och tron på sin egen förmåga, ställs de egna värderingarna mot den egna viljan. Det finns mängder … Fortsätt läsa Att våga lita på sig själv och tro på sin vilja, handlar om att bekräfta sina drömmar och utgå från sina värderingar.