Kundinteraktion och kundupplevelse viktig del för företag i utveckling

Att flytta perspektivet från ”insidan till utsidan” och få ökad insikt i hur användaren upplever företagets leverans, har ökat i fokus bland företagens förändringsaktiviteter. Genom att förädla gårdagens interna KPI:er till direkta värden för kund (användaren) är ett alltmer måste. Kundinteraktioner av stor vikt för företagens utveckling Genom befintliga användarforum och erfarenhetsutbyten skapas naturliga och … Fortsätt läsa Kundinteraktion och kundupplevelse viktig del för företag i utveckling

Bidrar KM till kultur eller struktur i ett företag?

Att planera och genomföra en förändring är alltid kostsamt. Hur vet man då om det är det mest effektiva och bästa sättet man gör det på – innan arbetet med genomförandet sker? Hur vet man när man är i mål? Har struktur och kultur något med detta att göra? Och vad bidrar KM i förändringsarbetet … Fortsätt läsa Bidrar KM till kultur eller struktur i ett företag?