Hur lyckas man med kravinsamling?

För att lyckas med kravinsamling krävs såväl tid och tankeverksamhet. Valet av teknik bör utgå från intressenternas begränsningar, kommunikationssätt och preferenser. Med stöd av International Institute of Business Analysis (IIBA™) identifiering av kunskapsområden för utformning av Business Analysis, så tittar jag på olika formera av kravinsamling i detalj. Vad menar vi med kravinsamling? Kravinsamling anses … Fortsätt läsa Hur lyckas man med kravinsamling?

Att gå över ån för att hämta vatten – är ofta ett kostsamt resultat

Användbarheten är viktigt för att resultatet av gjorda investeringar vid införskaffning av nytt IT stöd, ska motsvarar de behov som finns inom verksamheten. Det är ingen ovanlig situation och allt fler ses ta denna lärdom på största allvar. I dag finns det ett stort glapp mellan it-bygget som sådant och personerna inom verksamheten. Att it-system behöver moderniseras, utvecklas … Fortsätt läsa Att gå över ån för att hämta vatten – är ofta ett kostsamt resultat