Kraftfull ledare agerar för resultat

Om du står inför svåra val och beslut eller verka för goda resultat, bör instinkten vara att arbeta med flera ledarstilar. Forskning inom ledarskap och organisationsutveckling, (Hay/McBer), visar att effektivt ledarskap hämtar delar ur sex tydliga ledarstilar, varje del kommer från olika delar av emotionell intelligens. De effektivaste ledarna använder de olika delarna i rätt … Fortsätt läsa Kraftfull ledare agerar för resultat

Vad är vinningen av ”Communitys Support”

Allt fler företag har insett värdet av att skapa Communitys i syfte att synas och finnas till på marknaden. Kan vi då förbättra service eller support genom Communitys likt som Facebook (FB), LinkedIN? Idag är det vanligt att företag använder sig av Self Service som stöd till sin service organisation*. Self Service ses bland annat … Fortsätt läsa Vad är vinningen av ”Communitys Support”

Intuitivt användargränssnitt – är det ett värde ”vi” saknar?

När upplevelsen i kombination med tid, kopplas ihop med användarens uppfattningsförmåga uppstår ett värde. Det värdet finns hos användaren själv, och handlar om hur mycket tid som spenderas på att lära sig nya verktyg istället för att lösa sina problem.   Vid sökning på internet kan man läsa många rapporter om diverse system, program och … Fortsätt läsa Intuitivt användargränssnitt – är det ett värde ”vi” saknar?

Knowledge Transfer i verkligheten

Vid fråga om hur många som använder sig av knowledge transfer inom sina verksamheter, räcker normalt 6 av 10 personer upp handen. Vad beror det på och vad är det man svarar på. Jag skulle vilja citera IOKs Executive Director för Olympiska Spelen, Gilbert Felli; “Managing knowledge is at the core of our mission. Carefully … Fortsätt läsa Knowledge Transfer i verkligheten

Sokrates, Whitmore och Robbins

Sokrates är väl den som skulle kunna betraktas som coachingens fader. Han var den filosof som först använde frågan som verktyg. Idémässigt finns även mycket att hämta från både Freud och Kierkegaard. Det är utövaren (klienten) som själv är ansvarig för sina egna val, hjälparen (coachen) ska ödmjukt tjäna, utmana och finnas till som ett … Fortsätt läsa Sokrates, Whitmore och Robbins