Finns användaren med i IT strategin för nästa generations arbetsmiljö?

År 2025 är 75% av världens arbetskraft födda 1985 eller senare. Vet du vilket IT stöd ”Generation Y” vill ha? Tillsammans med vinnande "Best Practice"-metoder och unika kompetenser har företag och organisationer gjort ITs leverans enklare, smidigare och smartare, vad det gäller infrastruktur och processer. Idag erbjuder marknaden kompletta och standardiserade outsourcing tjänster för alla … Fortsätt läsa Finns användaren med i IT strategin för nästa generations arbetsmiljö?

Koppla effektkartläggning till designfasen för att nå framgång

Designen av en slutprodukt är en av de viktigaste delarna för ett utvecklingsprojekt. Kravarbetet har lett till samlad dokumentation i en blandning av högt flygande önskemål till konkreta tankar av funktionalitet. Hur lyckas man med att omvandla denna dokumentation till att säkra slutprodukten? Känslan av frustration brukar vara stark för projektledaren under designfasen av ett … Fortsätt läsa Koppla effektkartläggning till designfasen för att nå framgång

Hur hittar man fram till rätt förvaltningsmodell?

Vilken modell är den mest optimala? Finns det en modell som tar hand om alla frågor, på en gång? Vilka processer mallar och roller bör följas? Under de senaste årens fokusering på etablering av modeller och processer för att stabilisera företag och organisationers infrastruktur inkl leverans, parallellt med att utveckling av verksamhetsdrivna objekt som ex … Fortsätt läsa Hur hittar man fram till rätt förvaltningsmodell?