Sociala Medier vs Self Service

Ibland ställer jag mig frågan om “vi” förstår innebörden av alla de begrepp som används i vardagen. Sociala Medier (Social Web) har kommit bli ett sådant begrepp som kopplas ihop med IT – utifrån den utveckling som har skett inom IT med nätverk, hårdvara och mjukvara. Men i sak handlar Sociala Medier (Social Web) om … Fortsätt läsa Sociala Medier vs Self Service

Sociala Medier på webben

Under perioden 2009 – 2011, diskuterades web 2.0 ständigt och utmanade många till ett ny-tänk kring informations hantering och utbildning mm. Många ifrågasatte den höga hastighet utvecklingen drevs med och ställde sig frågan om vi var redo att växla över från de åldersmässiga industriella institutionen vi arbetat i, för den digitala kommunikationens revolution. Idag pekar … Fortsätt läsa Sociala Medier på webben

Konsolidering av kunskaps databaser

Värdet av Knowledge Management och Self Service är att lätt kunna finna information och kunskap i syfte att underlätta för användaren. Gemensam policy för namnstandard lägger grunden för realisering av värdet. Ett arbete som inte bör underskattas i syfte att minska kunskapsgap inom företaget. En utav utmaningarna att etablera Knowledge Management och/eller Self Service är … Fortsätt läsa Konsolidering av kunskaps databaser

Het IT-trend(er) idag

Genom nytänkande och förmåga att attrahera medarbetare och kunder att bidra med kunskap och kompetens, kan företag idag leverera tjänster i världsklass. Givetvis kräver det såväl strategi som väl-grundade val av tekniska lösningar. Att se möjligheterna skapar förutsättningar för ett framgångsrikt sätt att driva utveckling idag.Företag idag har stora intressen att använda sig av en … Fortsätt läsa Het IT-trend(er) idag

Barriärer för effektiv kunskapshantering

En vanlig återkommande fråga när det gäller implementering av en självbetjäningstjänst som ex Self Service och Zero Level Support, är vilka risker som finns med detta.  Svaret på frågan är vilka hinder som föreligger inom företaget för att hantera kunskap (Knowledge Management) och stärka arbetet kring främjandet av kunskapsåtervinning. I ett antal studier som går … Fortsätt läsa Barriärer för effektiv kunskapshantering