Knowledge Management processens huvudsteg – en självklarhet med högt fokus inom företag idag!

Vissa saker kan vi tycka är självklara i vårt sätt att ”vara” idag. Hur vi tar in information och lär oss av varandra är en sådana sak som är självklar för de flesta. Varför är då Knowledge Management en ”het potatis” för många företag idag? Många av oss är medvetna om de beprövade metoder och tekniker som … Fortsätt läsa Knowledge Management processens huvudsteg – en självklarhet med högt fokus inom företag idag!

Mobile voice – framtida guldåldern inom själbetjäningstekniken

Det framgår av sessionerna på Mobile Voice Conference som genomfördes under april 2013 i San Fransisco, att vi är på väg mot guldåldern för självbetjäning teknik. Behovet av 24/7 uppkoppling i kombination med utvecklingen av app;ar och molntjänster främst inom mobil teknik har fört oss till den punkt där naturligt språk och taligenkännande, är vägledande i … Fortsätt läsa Mobile voice – framtida guldåldern inom själbetjäningstekniken

Mobilappars betydelse för knowledge sharing

I dag när vi söker senaste information finns det mesta i våra mobiler. Igår var det papper och penna som gällde för att anteckna den senaste informationen. Subtraktionen mellan de bägge ger resultatet plus-tid! Minns tillbaka för ett antal år sedan när vi inom dåvarande supportorganisation diskuterade hur vi kunde hjälpa varandra med bättre information … Fortsätt läsa Mobilappars betydelse för knowledge sharing

Knowledge Sharing – Organisationen och lärandet

Tilltron till sociala mediers inverkan i det nya sättet att lära blir allt starkare. Organisationer behöver därför vara beredda på det nya sättet att arbeta och använda kunskap. Idag tar människor del av kunskaper och erfarenheter samt delar med sig av sina egna, på ett sätt som aldrig tidigare skådats. Det går fort och det … Fortsätt läsa Knowledge Sharing – Organisationen och lärandet

Nätverk är inte enbart en teknisk lösning

Få unga är intresserade av teknik men de flesta använder den. Det innebär att den yngre generationen har ett annat förhållningssätt till teknik än den som idag präglar IT-branschen. Samtidigt pratar allt fler om att jobba på och underhålla sitt nätverk. Hur går detta ihop? Inom området Knowledge Management så handlar mycket om att ta … Fortsätt läsa Nätverk är inte enbart en teknisk lösning

Strategiska frågeställningar för Knowledge Management

Att utveckla och etablera en strategi är något som kan kännas jobbigt. Vad är utgångspunkten och vilka frågor bör beaktas inom strategiarbetet? Knowledge Management handlar om hur kunskap samlas, struktureras, används/återanvänds samt utvecklas i syfte att bidra till ökat ”värde” inom organisationen. Utgångspunkter för en diskussion om Knowledge Management är att: Det finns skillnad mellan … Fortsätt läsa Strategiska frågeställningar för Knowledge Management

Use Case – Implementera Användarstöd för projektimplementationer

En supportfunktion (IT) har sitt ansvar i de flesta fall dokumenterade som SLA:er (Service Level Agreement). Dessa utgör grunden i vad som är överenskommet för supporten att ansvara för. I många fall inbegriper detta endast hårdvara och mjukvara som ligger i produktion, d.v.s. som är implementerat och är känt för användaren. Detta kopplas ihop med … Fortsätt läsa Use Case – Implementera Användarstöd för projektimplementationer

När och Hur startar man implementation av Knowledge Management

”När och Hur man startar implementationen av Knowledge Management (KM) och var man ska börja", är en vanlig och återkommande fråga i samband med när förbättringskrav ställs mot verksamheten. KM är en helhet som kan brytas ner i mindre delar för implementation, men helheten kräver en förändring. Inför implementationen Knowledge Management är omfattande eftersom det … Fortsätt läsa När och Hur startar man implementation av Knowledge Management

Att bidra med sin kunskap bygger mycket på motivation

Att lyckas med implementation av Knowledge Management är givetvis att lyckas med stimulansen för kunskapsdelning. En fråga som kräver rätt kultur inom företaget. En företagskultur som är motiverande och stimulerande för alla att bidra i. Deltog för snart en vecka sedan vid ett virituellt seminarium som handlade om just Knowledge Sharing. Här berördes främst området … Fortsätt läsa Att bidra med sin kunskap bygger mycket på motivation

Är Self Service något bra eller dåligt för mig som kund, anställd eller mitt företag?

Self Service som fenomen har funnits länge. Det finns många fördelar och har idag blivit en naturlig del i vår vardag. Self Services ursprung Self Service har sitt ursprung från försäljning, från exempelvis cafeterian och på bensinstationer, där all service tidigare var betjänad. Genom att låta kunden själv betjäna sig (hämta sitt eget kaffe och … Fortsätt läsa Är Self Service något bra eller dåligt för mig som kund, anställd eller mitt företag?