Utveckling av lärande organisation


Genom att beakta mognad, trender och kollaborativt beteende hos individen skapas rätt styrning för en lärande organisation.

Traditionsbundna organisationer och mogna lärande processer

Traditionsbundna organisationer som ofta idag arbetar hierarkiskt genom militära processer, använder som regel sina utbildningsfrågor via LMS (Learning Managmenet System), där administration och rapportering kring utbildningar och kursutbud för anställd inom företaget. Denna typ av organisation har en begränsning i sitt erbjudande för personlig utveckling, vilket även är ett ökat värde för individer på arbetsmarknaden.

Det ses alltmer tydligt att personligutveckling och kompetensutveckling är viktigt för såväl individ och företag, i fråga om framtiden och utveckling. Frågorna diskuteras och debiteras inom olika sociala medier men saknar dock tydliga siffror och statistik i frågan.   

Mogna lärande processer återfinns oftast inom organisationer där organisationer har aktivt valt att utveckla ett standardiserat process stöd för systematisk kompetensutveckling. Här ligger fokuseringen på individ där enskilda mål och aktiviteter sker i rätt tid. Inriktningen är inte enbart traditionsbundna utbildningar, kurser, e-learning, seminarium osv, utan inbegriper även utvärderingar i jobbroll där individuellt lärande gör inverkan i det dagliga arbetet. Här ses ett mer systematiskt strukturerande av kompetensbehov matchande jobbroll och kompetensprofil.

Trender

En trend inom mogna lärande processer och ett steg i utvecklingen mot ”lärande i arbete” är att stödja personalen i jobbet med direkt information via webben genom ex skärm dumpar. PLE (Personal Learning Environment) är även det en trend i tillväxt inom ”lärande i arbete” som styr mot kollaborativt lärande. PLE innebär att genom individuella översiktsvy för bloggar, twitter, debattforum, sök-”favoriter” osv bygga upp och erbjuda en möjlighet för individen att snabbt och enkelt följa det information och kommunikationsflöde som berör.

PLE erbjuds genom flertalet Self Service tjänster, där fokuseringen är mot lärande på individnivå.

Kollaborativt lärande

Innebörden av kollaborativt lärande är helt och hållet användardrivet och situations anpassat. Detta sätt bygger upp den kultur kring mogna lärande processer där erfarenheter och kunskaps delas genom att individer och grupper bidrar med egna. För det kollaborativa lärandet är drivkrafter viktigt. Dessa kan vara olika inom organisationen beroende på funktion och roll. Innebörden av kollaborativt lärande är en tydlig drivkraft – att bidra och bli synlig inom organisationen är en individuell stark drivkraft.

En annan drivkraft är öppenheten. Många organisationer anser sig vara öppna – men ytterst få ”lever efter hur de lär”. Dialoger, forum byggs idag upp inom den egna organisationen genom arbetsgrupper som senare visualiseras genom communities på valda plattformar – fast innan för brandvägar. Detta gör att öppenheten begränsas och dialogen behålls internt.

Lew Platt (td HP chef) har sagt följande:

” If HP knew what HP knows we would be three times as profitable”

Vad han syftade på var svårigheten att bygga en kultur för lärande jämfört med att utveckla en struktur inom den interna organisationen av feedback och knowledge sharing. Något jag instämmer i med kommentaren att kulturen är bärande för att strukturen ska bli konsekvent.

Idag ser många fördelar av att integrera Facebook i det interna kommunikationsflödet eller LinkedIn i syfte att utnyttja extern kompetens inom grupper och debattforum. Det finns inget rätt eller fel i detta, då det är ytterst lite företagshemlig informations som hanteras genom kollaborativt lärande beteende idag.  Det är värt att ta in fördelarna med att bygga en struktur av feedback och knowledge sharing där informationsutbyte ske på en arbetsyta som alla har tillgång till, i syfte att gynna det kollaborativa lärandet.

Det kollaborativa lärandet leder till att organisationen driver sin egen utveckling som ett lärande företag.

@Jancan001, Jannica Wahlund, JanCan Konsult, www.jancan-konsult.com

Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 89 andra följare

%d bloggare gillar detta: